Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného

Variantní název
Notes on the situational adverbs in English and Czech from pointof view of fuctional sentence perspective
Заметки к положению ситуативного обстоятельства в английском и чешском языках с точки зрения функциональной перспективы предложения
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [141]-151
Rozsah
[141]-151
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document