Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové)

Variantní název
Another note on the position od the situational adverbs in English and Czech : an afterthought on E. Dvořáková's article
Еще к положению ситуативных обстоятельств в английском и чешском языках
Autor: Firbas, Jan
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [153]-156
Rozsah
[153]-156
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document