Синтаксические отношения и члены предложения

Název: Синтаксические отношения и члены предложения
Variantní název
Syntaktické vztahy a větné členy
Die syntaktischen Beziehungen und die Satzglieder
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [47]-60
Rozsah
[47]-60
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence