Синтаксические отношения и члены предложения

Title: Синтаксические отношения и члены предложения
Variant title
Syntaktické vztahy a větné členy
Die syntaktischen Beziehungen und die Satzglieder
Author: Mrázek, Roman
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. [47]-60
Extent
[47]-60
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license