Mrázek, Roman

Name variants:

Mrázek, Roman (preferred)
Мразек, Роман
Content type
Displaying 1 - 25 of 115.

Article
Chloupek, Jan. Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 95–103.

Article
Mrázek, Roman. České hláskové skupení žď. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 97–105.

Chapter
Mrázek, Roman. Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary. In: Mrázek, Roman. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения. c1990, pp. 143–145.

Article
Šebánek, Jindřich. Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. 5–19.

Chapter
Mrázek, Roman. Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 185–200.

Article
Zatočil, Leopold. Dopis Švéda A. Retzia J.E. Purkyňovi z r. 1835. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 152–155.

Article
Zatočil, Leopold. Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 63–71.

Article
Krystýnek, Jiří. Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 75–85.

Article
Mrázek, Roman. Emocionalita slovanské věty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 51–56.

Article
Beneš, Pavel. Étude sur la position de l'épithète en roumain. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 94–110.

Chapter
Mrázek, Roman. Historickosrovnávací studium větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 166–176.

Article
Wollman, Frank. Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 5–14.

Article
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 153–156.

Article
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 319–326.

Article
Trojanová, Jaroslava. K mezislovním asimilacím v mluvě na brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 81–92.

Article
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 141–145.

Article
Krystýnek, Jiří. K otázce regionalismu v literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 15–32.

Article
Grepl, Miroslav. K předmětu tzv. teorie promluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 43–52.

Article
Závodský, Artur. K problematice navázání na kulturní dědictví v literárním procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 5–25.

Article
Mrázek, Roman. K problémům strukturní syntagmatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 97–110.

Article
Jelínek, Milan. K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 93–106.

Article
Vašek, Antonín. K vývojovým tendencím v dnešní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 29–41.

Article
Pečman, Rudolf. K výzkumu absolutního sluchu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 84–88.

Article
Hrabák, Josef. Kapitolky o verši Josefa Jungmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 48–82.

Article
Pečman, Rudolf. Ke skladebnému stylu Amanda Ivanschitze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 39–43.