K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků

Název: K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků
Variantní název
К теоретическим вопросам сравнительной стилистики славянских языков
Zu theoretischen Fragen der vergleichenden Stilistik der slawischen Sprachen
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [93]-106
Rozsah
[93]-106
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence