Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1963, roč. 12, č. A11

Obrázek
Rok
1963
Rok vydání
1963
Poznámka
  • Věnováno V. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Sofii
Články
Page Title
[5]-20 K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt | pdficon
[21]-28 Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek Bauer, Jaroslav | pdficon
[29]-41 K vývojovým tendencím v dnešní češtině Vašek, Antonín | pdficon
[43]-52 K předmětu tzv. teorie promluvy Grepl, Miroslav | pdficon
[53]-62 Východomoravské typy jmenných vět Chloupek, Jan; Michálková, Věra | pdficon
[63]-71 Возможности координации правил правописания в славянских языках Žaža, Stanislav | pdficon
[73]-80 K otázce palatálních okluzív v makedonštině Pačesová, Jaroslava | pdficon
[81]-92 The place of the sound [ř] in the structures of Slavonic languages Vachek, Josef | pdficon
[93]-106 K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků Jelínek, Milan | pdficon
[107]-126 К дативно-инфинитивниым конструкциям в старославянском языке Mrázek, Roman | pdficon
[127]-131 Le sens général de la première personne du singulier Beneš, Pavel | pdficon
[133]-139 Syntaktická část dotazníku pro připravovaný Atlas českých nářečí Balhar, Jan | pdficon
Materiály
Page Title
[141]-153 Syntaktický vývoj bezpředložkového adnominálního genitivu v středobulharských evangeliích Sýkorová, Ludmila | pdficon
[154]-162 K tvoření deminutiv ve staré češtině Rusínová, Zdenka | pdficon
[163]-169 Mená činiteľského významu v starej češtine Bartáková, Jarmila | pdficon
Rozhledy
Page Title
[170]-174 Nové práce o tvoření slov Šlosar, Dušan | pdficon
Recenze
Page Title
[175]-179 Na okraj jihoslovanské dialektologie Skulina, Josef | pdficon
180-183 [Bielfeldt, Hans Holm. Altslawische Grammatik] Večerka, Radoslav | pdficon
183-185 [Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině] Bauer, Jaroslav | pdficon
185-187 [Conevski, Tončo. Narăčnik po ezikova kultura: za učenici, studenti i za čuždenci, izučavašti bălgarski ezik] Šaur, Vladimír | pdficon
187-196 [Perrot, Jean. Les dérivés latins en -men et -mentum] Mátl, Antonín | pdficon
196-197 [Olteanu, Pandele. Limba povestirilor slave despre Vlad Ţepeş] Beneš, Pavel | pdficon
197-198 [Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt] Žaža, Stanislav | pdficon
198-199 [Borodina, M. Phonétique historique du français, avec éléments de dialectologie] Ducháček, Otto | pdficon
200 [Lage, G. Raynaud de. Introduction à l'ancien français] Ducháček, Otto | pdficon
200-201 [Martinet, A. Éléments de linguistique générale] Ducháček, Otto | pdficon
201-204 [Ducháček, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne] Gleibman, E. V. | pdficon
204-205 [Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. I. [díl], Grammatik ; Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. II. [díl], Übungsbuch] Pelikán, Jarmil | pdficon
205-210 [Sobinnikova, V.I. Strojenije složnogo predloženija v narodnych govorach ; Sobinnikova, V.I. Prostoje predloženije v russkich narodnych govorach] Balhar, Jan | pdficon
210-214 [Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis] Šaur, Vladimír | pdficon
214-216 [Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English] Firbas, Jan | pdficon
216 [Chaucer, Geoffrey. Ausgewählte Canterbury Erzählungen: englisch und deutsch mit Einteitung und Erklärungen] Vachek, Josef | pdficon
Page Title
[217]-222 Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received | pdficon