Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek

Název: Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek
Variantní název
Роль междометий в возникновении чешских союзов
Anteil der Interjektionen an der Entstehung der tschechischen Konjunktionen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [21]-28
Rozsah
[21]-28
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence