Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek

Title: Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek
Variant title
Роль междометий в возникновении чешских союзов
Anteil der Interjektionen an der Entstehung der tschechischen Konjunktionen
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [21]-28
Extent
[21]-28
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license