Syntaktický vývoj bezpředložkového adnominálního genitivu v středobulharských evangeliích

Název: Syntaktický vývoj bezpředložkového adnominálního genitivu v středobulharských evangeliích
Variantní název
Синтаксис приименного родительного без предлога в среднеболгарских евангелиях
Syntaktische Entwicklung des präpositionslosen adnominalen Genitivs in den mittelbulgarischen Evangelien
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [141]-153
Rozsah
[141]-153
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence