Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech

Název: Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech
Variantní název
Временные и условные реальные предложения в восточноморавских говорах
Autor: Chloupek, Jan
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [95]-103
Rozsah
[95]-103
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí