Litevská jazykovědná periodika

Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 209-210
Rozsah
209-210
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Zpráva o nově vyšlých publikacích v oboru litevština, např. sborníky Literatūra ir kalba ; Lietuviu kalbotyros klausimai ; a další.
Document