Přípona -tor v ruštině a češtině

Variantní název
Суффикс -тор в русском и чешском языках
The suffix -tor in Russian and Czech
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [61]-69
Rozsah
[61]-69
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document