Přípona -tor v ruštině a češtině

Title: Přípona -tor v ruštině a češtině
Variant title
Суффикс -тор в русском и чешском языках
The suffix -tor in Russian and Czech
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. [61]-69
Extent
[61]-69
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license