Jiráček, Jiří

Name variants:

Jiráček, Jiří (preferred)
Ирачек, Иржи
Content type
Displaying 1 - 25 of 86.

Article
Jiráček, Jiří. Aleš Brandner šedesátníkem. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 47–48.

Article
Jiráček, Jiří. Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 99–102.

Article
Jiráček, Jiří. [Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 200–201.

Article
Podborský, Vladimír. Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 27–49.

Article
Jiráček, Jiří. [Ilola, Eeva; Mustajoki, Arto; Report on Russian morphology as it appears in Zaliznyak's Grammatical Dictionary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, vol. 40, iss. A39, pp. 111–113.

Article
Jiráček, Jiří. In memoriam Miroslava Molla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 268–269.

Chapter
Jiráček, Jiří. Jmenný rejstřík. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, pp. 163–164.

Article
Jiráček, Jiří. Jubileum profesora Stanislava Žaži. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 136–137.

Article
Jiráček, Jiří. K interlingvální interferenci ve slovotvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 159–163.

Article
Jiráček, Jiří. K nedožitému výročí narození L.V. Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 138–139.

Article
Jiráček, Jiří. K otázce vývoje pravopisu substantiv na -изм v ruštině a -ismus/-izmus v češtině. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 2, pp. 44–47.

Article
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena. K posunům v akcentuačním typu звездá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 109–117.

Article
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena. K posunům v akcentuačním typu ценá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 85–91.

Article
Jiráček, Jiří. [Man, Oldřich; Velíšková, Oxana. Odborné lexikální minimum: (ruských fyzikálních textů z oboru elektřiny)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 179–181.

Chapter
Jiráček, Jiří. Materiálová příloha. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, pp. 85–125.

Chapter
Jiráček, Jiří. Morfémová a morfonologická charakteristika. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, pp. 27–46.

Article
Beneš, Pavel. O pobytu Jana Nerudy v Bukurešti : (k stému výročí sjednocení rumunských knížetství). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 29–42.

Chapter
Jiráček, Jiří. Obecný rámec. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, pp. 15–26.

Article
Jiráček, Jiří. [Obsah, výraz, význam: výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila. Editoři Zdena Skoumalová a Jarmila Panevová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 207–209.

Article
Jiráček, Jiří. Pětasedmdesátiny prof. Stanislava Žaži. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 2, pp. 43–44.

Chapter
Jiráček, Jiří. Předmluva. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, pp. 5–7.