Zum Schwund des Präfixes ge- in Temporalsätzen

Variantní název
K mizení předpony ge- ve větnách časových
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [125]-140
Rozsah
[125]-140
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Document