[Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)]

Autor: Vachek, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 204-206
Rozsah
204-206
Type: Recenze
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukove, 1959. XIV + 316 s.
Document