Vachek, Josef

Varianty jmen:

Vachek, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Vachek, Josef. [Chaucer, Geoffrey. Ausgewählte Canterbury Erzählungen: englisch und deutsch mit Einteitung und Erklärungen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 216.

Článek
Vachek, Josef. Foném h/χ ve vývoji angličtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. 121–135.

Článek
Vachek, Josef. Jan Firbas – a sexagenarian?. Brno studies in English. 1981, roč. 14, č. 1, s. 11–14.

Článek
Vachek, Josef. Jazykověda na brněnské katedře západoevropské filologie a fonetiky v prvém poválečném desítiletí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 102–103.

Článek
Vachek, Josef. [Kučera, Henry. The phonology of Czech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 203–206.

Článek
Vachek, Josef. [Martinet, André. Éléments de linguistique générale]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 201–203.

Článek
Vachek, Josef. Notes on gender in Modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 189–194.

Článek
Vachek, Josef. Notes on the development of language seen as a system of systems : a contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 94–106.

Článek
Vachek, Josef. Notes on the phonological development of the ne. pronoun she. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 67–80.

Článek
Vachek, Josef. On peripheral phonemes of modern English. Brno studies in English. 1964, roč. 4, č. 1, s. 7–109.

Článek
Vachek, Josef. On spoken directives for building up written utterances. Brno studies in English. 1991, roč. 19, č. 1, s. 143–147.

Kapitola
Vachek, Josef. On the functional hierarchy of spoken and written utterances. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, s. 78–94.

Kapitola
Vachek, Josef. On the interplay of external and internal factors in the development of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, s. 64–77.

Článek
Vachek, Josef. [Paulíny, Eugen. Fonológia spisovnej slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 206–209.

Článek
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the "long mixed vowel" of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 135–142.

Článek
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the short mixed vowel of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 81–92.

Článek
Vachek, Josef. Present-day (w), its form and functions in present-day English. Brno studies in English. 1993, roč. 20, č. 1, s. 11–15.

Kapitola
Vachek, Josef. Remarks on the dynamism of the system of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, s. 54–63.

Článek
Vachek, Josef. [Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 204–206.

Článek
Vachek, Josef. Some less familiar aspects of the analytical trend of English. Brno studies in English. 1961, roč. 3, č. 1, s. 9–74.

Článek
Vachek, Josef. Some thoughts on the so called complex condensation in modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 63–77.

Článek
Vachek, Josef. [Sommerfelt, Alf. Diachronic and synchronic aspects of language: selected articles]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 235–236.

Článek
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 79–93.

Článek
Vachek, Josef. The graphemes (y) and (h) in English and Czech : a contribution to contrastive graphemics. Brno studies in English. 1989, roč. 18, č. 1, s. 11–19.

Článek
Vachek, Josef. The London group of linguistics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 106–113.