Vachek, Josef

Name variants:

Vachek, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Vachek, Josef. [Chaucer, Geoffrey. Ausgewählte Canterbury Erzählungen: englisch und deutsch mit Einteitung und Erklärungen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 216.

Article
Vachek, Josef. Foném h/χ ve vývoji angličtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 121–135.

Article
Vachek, Josef. Jan Firbas – a sexagenarian?. Brno studies in English. 1981, vol. 14, iss. 1, pp. 11–14.

Article
Vachek, Josef. Jazykověda na brněnské katedře západoevropské filologie a fonetiky v prvém poválečném desítiletí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, vol. 4, iss. A3, pp. 102–103.

Article
Vachek, Josef. [Kučera, Henry. The phonology of Czech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 203–206.

Article
Vachek, Josef. [Martinet, André. Éléments de linguistique générale]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 201–203.

Article
Vachek, Josef. Notes on gender in Modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 189–194.

Article
Vachek, Josef. Notes on the development of language seen as a system of systems : a contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, vol. 7, iss. A6, pp. 94–106.

Article
Vachek, Josef. Notes on the phonological development of the ne. pronoun she. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 67–80.

Article
Vachek, Josef. On peripheral phonemes of modern English. Brno studies in English. 1964, vol. 4, iss. 1, pp. 7–109.

Article
Vachek, Josef. On spoken directives for building up written utterances. Brno studies in English. 1991, vol. 19, iss. 1, pp. 143–147.

Chapter
Vachek, Josef. On the functional hierarchy of spoken and written utterances. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, pp. 78–94.

Chapter
Vachek, Josef. On the interplay of external and internal factors in the development of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, pp. 64–77.

Article
Vachek, Josef. [Paulíny, Eugen. Fonológia spisovnej slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 206–209.

Article
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the "long mixed vowel" of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 135–142.

Article
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the short mixed vowel of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 81–92.

Article
Vachek, Josef. Present-day (w), its form and functions in present-day English. Brno studies in English. 1993, vol. 20, iss. 1, pp. 11–15.

Chapter
Vachek, Josef. Remarks on the dynamism of the system of language. In: Chapters from the history of Czech functional linguistics. 2014, pp. 54–63.

Article
Vachek, Josef. [Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 204–206.

Article
Vachek, Josef. Some less familiar aspects of the analytical trend of English. Brno studies in English. 1961, vol. 3, iss. 1, pp. 9–74.

Article
Vachek, Josef. Some thoughts on the so called complex condensation in modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, vol. 4, iss. A3, pp. 63–77.

Article
Vachek, Josef. [Sommerfelt, Alf. Diachronic and synchronic aspects of language: selected articles]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 235–236.

Article
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 79–93.

Article
Vachek, Josef. The graphemes (y) and (h) in English and Czech : a contribution to contrastive graphemics. Brno studies in English. 1989, vol. 18, iss. 1, pp. 11–19.

Article
Vachek, Josef. The London group of linguistics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 106–113.