Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме

Název: Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме
Zdrojový dokument: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1974, pp. 92-94
Rozsah
92-94
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A