Liškař, Čestmír

Varianty jmen:

Liškař, Čestmír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Aim, contents and methods of foreign language teaching : summary. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 95–97.

Kniha

Kapitola
Liškař, Čestmír. Cíl vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 13–43.

Článek
Liškař, Čestmír. Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 71–79.

Článek
Liškař, Čestmír. Jazyková výchova dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 167–172.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Jmenný rejstřík. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 107–108.

Článek
Liškař, Čestmír. K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 77–102.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Literatura. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 98–104.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Metody vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 63–91.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Obsah vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 45–62.

Článek
Liškař, Čestmír. Problémy krátkodobých jazykových kursů pro dospělé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, roč. 30, č. I16, s. 47–63.

Článek
Liškař, Čestmír. Struktura vyučování cizím jazykům a jazyková komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 53–59.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Úvod. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 11–12.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Věcný rejstřík. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 105–106.

Článek
Liškař, Čestmír. Vývoj a perspektivy bulharského školství : vývoj školství v BLR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19771978, roč. 26-27, č. I12-13, s. 21–46.

Článek
Liškař, Čestmír. Vývoj a současná struktura školství v SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 75–93.

Článek
Liškař, Čestmír. Vývoj cizojazyčného vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 23–45.

Článek
Liškař, Čestmír. Vývoj jazykové výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 91–104.

Článek
Liškař, Čestmír. Vývojové tendence rumunského středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 145–153.

Článek
Liškař, Čestmír. О взаимоотношении лингвистических и педагогических дисциплин. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, roč. 16, č. I2, s. 37–49.

Kapitola
Liškař, Čestmír. Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, s. 92–94.