Aim, contents and methods of foreign language teaching : summary

Název: Aim, contents and methods of foreign language teaching : summary
Zdrojový dokument: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1974, pp. 95-97
Rozsah
95-97
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A