Liškař, Čestmír

Name variants:

Liškař, Čestmír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Chapter
Liškař, Čestmír. Aim, contents and methods of foreign language teaching : summary. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 95–97.

Article
Liškař, Čestmír. Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 71–79.

Chapter
Liškař, Čestmír. Cíl vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 13–43.

Book

Article
Liškař, Čestmír. Jazyková výchova dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 167–172.

Chapter
Liškař, Čestmír. Jmenný rejstřík. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 107–108.

Article
Liškař, Čestmír. K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 77–102.

Chapter
Liškař, Čestmír. Literatura. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 98–104.

Chapter
Liškař, Čestmír. Metody vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 63–91.

Chapter
Liškař, Čestmír. Obsah vyučování cizím jazykům. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 45–62.

Article
Liškař, Čestmír. Problémy krátkodobých jazykových kursů pro dospělé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 47–63.

Article
Liškař, Čestmír. Struktura vyučování cizím jazykům a jazyková komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 53–59.

Chapter
Liškař, Čestmír. Úvod. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 11–12.

Chapter
Liškař, Čestmír. Věcný rejstřík. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 105–106.

Article
Liškař, Čestmír. Vývoj a perspektivy bulharského školství : vývoj školství v BLR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 21–46.

Article
Liškař, Čestmír. Vývoj a současná struktura školství v SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, vol. 24, iss. I10, pp. 75–93.

Article
Liškař, Čestmír. Vývoj cizojazyčného vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 23–45.

Article
Liškař, Čestmír. Vývoj jazykové výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 91–104.

Article
Liškař, Čestmír. Vývojové tendence rumunského středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 145–153.

Article
Liškař, Čestmír. О взаимоотношении лингвистических и педагогических дисциплин. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, vol. 16, iss. I2, pp. 37–49.

Chapter
Liškař, Čestmír. Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме. In: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. 1974, pp. 92–94.