Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969)

Název: Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969)
Variantní název:
  • Чехословацкая балканологическая лингвистика
    • Čechoslovackaja balkanologičeskaja lingvistika
  • Das tschechoslowakische balkanologische linguistische Schaffen
    • Čechoslovackaja balkanologičeskaja lingvistika
  • Czechoslovak works on balkanology in linguistics
    • Čechoslovackaja balkanologičeskaja lingvistika
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 38-54
Rozsah
38-54
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence