Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově

Název: Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově
Variantní název:
  • Юго-восточная Европа в Хронике Фредегара
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
  • Der europäische Südosten in Fredegars Chronik
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
  • European South-East in Fredegar's Cronicle
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
Autor: Beneš, Pavel
Zdrojový dokument: Beneš, Pavel. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 106-112
Rozsah
106-112
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence