Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově

Title: Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově
Variant title:
  • Юго-восточная Европа в Хронике Фредегара
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
  • Der europäische Südosten in Fredegars Chronik
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
  • European South-East in Fredegar's Cronicle
    • Jugo-vostočnaja Jevropa v Chronike Fredegara
Author: Beneš, Pavel
Source document: Beneš, Pavel. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 106-112
Extent
106-112
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license