Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů

Název: Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů
Variantní název:
  • Народная культура и ее место в национальном возрождении болгар
    • Narodnaja kul'tura i jeje mesto v nacional'nom vozroždenii bolgar
  • Die Volkskultur und ihre Stellung in der nationalen Wiedergeburt der Bulgaren
    • Narodnaja kul'tura i jeje mesto v nacional'nom vozroždenii bolgar
  • Popular folk culture and its place in the National Revival of the Bulgarians
    • Narodnaja kul'tura i jeje mesto v nacional'nom vozroždenii bolgar
Zdrojový dokument: Frolec, Václav. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 186-194
Rozsah
186-194
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence