Frolec, Václav

Varianty jmen:

Frolec, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Kapitola
Frolec, Václav. Abschluss. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 140–144.

Kapitola
Frolec, Václav. [Bildbeilage]. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 0–xliii.

Kapitola
Frolec, Václav. Bydlení. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, s. 59–84.

Kapitola
Frolec, Václav. Das Volkshaus. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 29–102.

Článek
Frolec, Václav. Der Grundriß des Bauernhauses in Mähren und Schlesien im europäischen Kontext. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, roč. 23, č. F18, s. 41–66.

Kapitola
Frolec, Václav. Der Wohnsitz der Grossfamilie. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 103–121.

Kapitola
Frolec, Václav. Die Siedlungen. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 15–27.

Kapitola
Frolec, Václav. Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 445–451.

Kapitola
Frolec, Václav. Die Wirtschatftsgebäude. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 123–140.

Kapitola
Frolec, Václav. Diskuse. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 459–461.

Kapitola
Frolec, Václav. Doslov. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, s. 547–550.

Článek
Frolec, Václav. Dva světy : Ke genezi středověké návsi. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 305–326.

Kapitola
Frolec, Václav. Einleitung. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 7–14.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 136–137.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 100–102.

Kapitola
Frolec, Václav. Inhalt. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 163.

Kapitola
Frolec, Václav. Jihomoravští vinaři a jejich folklór. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, s. 157–209.

Kapitola
Frolec, Václav. Jmenný rejstřík. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, s. 251–254.

Článek
Frolec, Václav. K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 67–78.

Článek
Frolec, Václav. Krevní knihy jako pramen etnografického studia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 315–325.

Kapitola
Frolec, Václav. La viticulture traditionnelle en Moravie : resumé. In: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. 1974, s. 233–238.

Kapitola
Frolec, Václav. Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 186–194.

Kapitola
Frolec, Václav. Lidové stavitelství v západním Bulharsku v 19. a počátkem 20. století. In: Frolec, Václav. Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1966, s. 145–149.