Etnická a etnografická problematika českých enkláv na Balkáně

Název: Etnická a etnografická problematika českých enkláv na Balkáně
Variantní název:
  • Этническая и этнографическая проблематика существования чешских языковых островов на Балканах
    • Ètničeskaja i ètnografičeskaja problematika suščestvovanija češskich jazykovych ostrovov na Balkanach
  • Die ethnische und ethnographische Problematik der tschechischen Enklaven auf dem Balkan
    • Ètničeskaja i ètnografičeskaja problematika suščestvovanija češskich jazykovych ostrovov na Balkanach
  • Ethnic and ethnographic problems of Czech enclaves in the Balkan
    • Ètničeskaja i ètnografičeskaja problematika suščestvovanija češskich jazykovych ostrovov na Balkanach
Zdrojový dokument: Heroldová, Iva. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 204-216
Rozsah
204-216
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence