Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou

Název: Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou
Variantní název:
  • Тематические совпадения между чешской и словенской народной балладой
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
  • Inhaltliche Übereinstimmungen zwischen der tschechischen und slowenischen volkstümlichen Ballade
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
  • Congruence of subject matter between the Czceh and Slovenian folklore ballad
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
Zdrojový dokument: Sirovátka, Oldřich. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 264-272
Rozsah
264-272
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence