Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou

Title: Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou
Variant title:
  • Тематические совпадения между чешской и словенской народной балладой
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
  • Inhaltliche Übereinstimmungen zwischen der tschechischen und slowenischen volkstümlichen Ballade
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
  • Congruence of subject matter between the Czceh and Slovenian folklore ballad
    • Tematičeskije sovpadenija meždu češskoj i slovenskoj narodnoj balladoj
Source document: Sirovátka, Oldřich. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 264-272
Extent
264-272
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license