Sirovátka, Oldřich

Name variants:

Sirovátka, Oldřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Chapter
Sirovátka, Oldřich. Anekdota jako živý druh folklóru. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 225–234.

Chapter
Sirovátka, Oldřich. Departures from enterprises. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, pp. 117–141.

Chapter
Sirovátka, Oldřich. K variabilitě balady : proměna balad v lyrické písně. In: O životě písně v lidové tradici : variační proces ve folklóru. 1973, pp. 77–91.

Article
Sirovátka, Oldřich. K vývoji folklórních žánrů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 33–39.

Chapter
Sirovátka, Oldřich. Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 264–272.

Chapter
Sirovátka, Oldřich; Šrámková, Marta. Lidové vyprávění. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, pp. 119–152.

Chapter
Řezníček, Ivo; Sirovátka, Oldřich. Long-term unemployment in a semi-rural county. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, pp. 93–115.