Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny

Název: Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny
Variantní název:
  • Протоболгарско-славянский билингвизм в фонологической системе болгарского языка
    • Protobolgarsko-slavjanskij bilingvizm v fonologičeskoj sisteme bolgarskogo jazyka
  • Protobulgarisch-slawischer Bilinguismus im phonologischen System des Bulgarischen
    • Protobolgarsko-slavjanskij bilingvizm v fonologičeskoj sisteme bolgarskogo jazyka
  • Proto-Bulgarian-Slavonic bilinguism in the phonological system of Bulgarian
    • Protobolgarsko-slavjanskij bilingvizm v fonologičeskoj sisteme bolgarskogo jazyka
Zdrojový dokument: Šaur, Vladimír. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 304-[324]
Rozsah
304-[324]
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence