Šaur, Vladimír

Varianty jmen:

Šaur, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25.

Kapitola
Šaur, Vladimír. Balkánská jména některých ptáků. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 95–102.

Článek
Šaur, Vladimír. [Conevski, Tončo. Narăčnik po ezikova kultura: za učenici, studenti i za čuždenci, izučavašti bălgarski ezik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 185–187.

Kapitola
Šaur, Vladimír. Diskuse. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 319–326.

Článek
Šaur, Vladimír. [Dončeva, Liljana. Vyraženije prjamogo dopolnenija v russkich i bolgarskich otricatel'nych predloženijach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 238–239.

Článek
Šaur, Vladimír. Jazyková situace v pirinské Makedonii a její dosah pro národnostní politiku Bulharska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, roč. 19, č. A18, s. 49–55.

Článek
Šaur, Vladimír. K etymologii některých slov na ne-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 33–37.

Článek
Šaur, Vladimír. Jak klasifikovat bulharská nářečí?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 155–167.

Článek
Šaur, Vladimír. K problematice bulharských slovesných časů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 77–84.

Článek
Šaur, Vladimír. [Mirčev, Kiril. Balgarskijat ezik prez vekovete]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 206.

Článek
Šaur, Vladimír. [Părvev, Christo. Očerk po istorija na bălgarskata gramatika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 183–184.

Článek
Šaur, Vladimír. [Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 210–214.

Článek
Šaur, Vladimír. Předložka из v současné spisovné bulharštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 227–234.

Článek
Šaur, Vladimír. Příspěvek k rekonstrukci praslovanských názvů měsíců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 67–78.

Článek
Šaur, Vladimír. Profesor Roman Mrázek a historická fonologie. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 9–11.

Kapitola
Šaur, Vladimír. Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 304–324.

Článek
Šaur, Vladimír. Původní jihoslovanské jať - jak se vyslovovalo?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 79–85.

Článek
Šaur, Vladimír. [Radeva, Vasilka. Bălgarskoto slovoobrazuvane]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 176–179.

Článek
Šaur, Vladimír. [Savova, Lidija; Marinova, Milka. Kratka bălgarska gramatika za studenti - čuždenci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 247.

Článek
Šaur, Vladimír. [Slawski, Franciszek. Zarys dialektologii poludniowoslowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 231–232.

Článek
Šaur, Vladimír. Slovanské šurь "bratr manželky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 11–14.

Článek
Šaur, Vladimír. Srbocharvátské slovníky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 216–217.

Článek
Šaur, Vladimír. Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 107–111.

Kapitola
Šaur, Vladimír. Vztah mezi vlivy dialektů a jiných slovanských jazyků v počátcích vytváření spisovné bulharštiny. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 254–260.

Článek
Šaur, Vladimír. [Кабасанов, Стойко. Един старинен български говор - Тихомирският говор]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 203–204.

Článek
Šaur, Vladimír. О взаимосвязи восточноболгарских рефлексов ѣ с протоболгарским суперстратом. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 147–158.