Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií

Variantní název
The meaning and the origin of the Russian words "tvorog", "Urda" on the basis of the newly found out facts
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 107-111
Rozsah
107-111
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Původ ruských slov tvorog, urda nebyl dosud jasný. Autor preferuje přejetí slova tvorog z asijských jazyků a přináší nový výklad slova urda přejetím z řečtiny balkánským prostřednictvím.
The origin of russian word tvorog, urda was unclear up to the present time. The autor prefer to borrow of the word tvorog from a Asiatic milieu and bring a new interpretation of the origin of the word urda from the Greek through the Balcanic milieu.
Document
Reference:
[1] BDA: Bălgarski dialekten atlas. Tom 1, 1964. Tom 2, 1966. Tom 3, 1975. Tom 4, 1981.

[2] Bednarczuk 1986: BEDNARCZUK, L.: Język albański. In: Języki indoeuropejskije. Warszawa 1986. Tom I. S. 486–504.

[3] Brückner 1927: BRÜCKER, A.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.

[4] Gogoľ 1952: GOGOL, N. V.: Výbor z díla: Praha 1952.

[5] Hensel 1987: HENSEL, W.: Słwiańszczyzna wczesnośredniowieczna. 4. vyd. Warszawa 1987.

[6] Jungmann 1836: JUNGMANN, J.: Slovník česko-německý. Díl I.–V. Praha 1836–1839.

[7] Machek 1957, 1968: MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha 1957. Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha 1968.

[8] Miklosich 1886: MIKLOSICH, F.: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien 1886.

[9] Palkovič 1820: PALKOVIČ, J.: Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch. Praha 1820–1821.

[10] Peisker 1905: PEISKER, J.: Die älteren Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen. Stuttgart 1905.

[11] Staca 1961: STACA, J.: Rumunsko-český slovník. Praha 1961.

[12] Táborský 1928: TÁBORSKÝ, F.: Rusava. Olomouc 1928.

[13] Tolstoj 1957: TOLSTOJ, I. I.: Serbsko-chorvatsko-russkij slovar’. Moskva 1957.

[14] Trautmann 1923: TRAUTMANN, R.: Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen 1923.

[15] VRČS: Velký rusko-český slovník. Praha 1952–1964. Díl I.–VI.