Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy

Název: Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy
Variantní název:
  • Относительно ономасиологии и структуры языков юго-восточной Европы; опыт изложения
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
  • Ein Versuch um einen Beitrag zur Onomasiologie und Strucktur der Sprachen Südosteuropas
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
  • A contribution to the onomasiology and the structure of languages of south-east-Europe
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
Zdrojový dokument: Wittoch, Zdeněk. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 335-351
Rozsah
335-351
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence