Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy

Title: Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy
Variant title:
  • Относительно ономасиологии и структуры языков юго-восточной Европы; опыт изложения
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
  • Ein Versuch um einen Beitrag zur Onomasiologie und Strucktur der Sprachen Südosteuropas
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
  • A contribution to the onomasiology and the structure of languages of south-east-Europe
    • Otnositel'no onomasiologii i struktury jazykov jugo-vostočnoj Jevropy; opyt izloženija
Source document: Wittoch, Zdeněk. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 335-351
Extent
335-351
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license