"Východní" nebo "balkánská otázka" v 19. století (do r. 1878) : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí

Variantní název
Восточный или балканский вопрос в XIX веке (до 1878 года) : взгляды международного социалистического движения
Die Orient- oder Balkanfrage im 19. Jh. (bis zum Jahr 1878) : die Haltung der internationalen sozialistischen Bewegung
Zdrojový dokument: Kolejka, Josef. Otázky dějin střední a východní Evropy. II. Hejl, František (Editor); Kolejka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1975, pp. 149-221
Rozsah
149-221
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document