"Východní" nebo "balkánská otázka" v 19. století (do r. 1878) : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí

Title: "Východní" nebo "balkánská otázka" v 19. století (do r. 1878) : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí
Variant title
Восточный или балканский вопрос в XIX веке (до 1878 года) : взгляды международного социалистического движения
Die Orient- oder Balkanfrage im 19. Jh. (bis zum Jahr 1878) : die Haltung der internationalen sozialistischen Bewegung
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. Otázky dějin střední a východní Evropy. II. Hejl, František (Editor); Kolejka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1975, pp. 149-221
Extent
149-221
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license