Československo-maďarské hospodářské styky ve 20. letech : (nástin problematiky a vývoj jejího politicko-obchodního aspektu od r. 1918 do smlouvy z r. 1927)

Variantní název
Чехословацко-венгерские экономические отношения 1918-1927 : (характеристика проблематики и эволюции её экономико-политического аспекта)
The Czechoslovak-Hungarian economical relations 1918-1927 : (characteristics of the problematics and the evolution of its politicaly-economics aspects)
Zdrojový dokument: Sládek, Zdeněk; Romportlová, Marta. Otázky dějin střední a východní Evropy. II. Hejl, František (Editor); Kolejka, Josef (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1975, pp. 307-331
Rozsah
307-331
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document