Z historie i současnosti katedry ruské a sovětské literatury a slovanských literatur

Zdrojový dokument: Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 289-293
Rozsah
289-293
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document