Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках

Název: Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках
Variantní název
Výzkum syntaktického ztvárnění sémantiky smyslového vnímání v ruštině a češtině
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. Mikulášek, Miroslav (Jiné); Žaža, Stanislav (Jiné); Mrázek, Roman (Jiné). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 171-190
Rozsah
171-190
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence