Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках

Variant title
Výzkum syntaktického ztvárnění sémantiky smyslového vnímání v ruštině a češtině
Author: Mrázek, Roman
Source document: Mrázek, Roman. Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. Mikulášek, Miroslav (Other); Žaža, Stanislav (Other); Mrázek, Roman (Other). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 171-190
Extent
171-190
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document