Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity

Image
Contributor
Mikulášek, Miroslav (Other)
Žaža, Stanislav (Other)
Mrázek, Roman (Other)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1979
Extent
229 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 218
Language
Czech
Russian
Link to MU library catalogue: 102627
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Slovo úvodem
Page Chapter number Title
7-8 Slovo úvodem | pdf icon Chloupek, Jan
I. Literární věda
Page Chapter number Title
11-16 Brněnská literární komparatistika | pdf icon Wollman, Slavomír
17-48 Majakovskij - dramatik | pdf icon Mikulášek, Miroslav
49-57 Dostojevskij a naše země | pdf icon Mandát, Jaroslav
59-73 Fyziologická črta v české literatuře | pdf icon Krejčí, Karel
75-88 K typologickému srovnání české a ruské poémy : (Lermontov - Mácha - Zeyer) | pdf icon Kšicová, Danuše
89-101 Napoleonské epopeje L.N. Tolstého a S. Žeromského | pdf icon Pelikán, Jarmil
103-116 Svoboda a její kolize : k podstatě a problematice děkabristické literatury | pdf icon Svatoň, Vladimír
117-128 Mladá vlna v lužické literatuře : kapitolka ze živé literární historie | pdf icon Vlášek, Josef
II. Jazykověda
Page Chapter number Title
131-158 Srovnávací slovanská jazykověda v Československu po roku 1945 | pdf icon Večerka, Radoslav
159-169 К одному сдвигу в морфологической системе кодифицированного русского литературного языка советского периода | pdf icon Jiráček, Jiří
171-190 Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках | pdf icon Mrázek, Roman
191-198 Objektové vztahy v konstrukcích se slovesem esse | pdf icon Žaža, Stanislav
199-214 Mnémické procesy při osvojování cizojazyčného lexika | pdf icon Bronec, Jiří
215-227 Česko-ruská interference z hlediska psycholingvistického | pdf icon Zatovkaňuk, Mikuláš