Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity

Title: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity
Contributor
Mikulášek, Miroslav (Other)
Žaža, Stanislav (Other)
Mrázek, Roman (Other)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1979
Extent
229 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 218
Language
Czech
Russian
Link to MU library catalogue: 102627
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Slovo úvodem
Chapter number Title Custom text
Slovo úvodem | 7–8
Chloupek, Jan
PDF
I. Literární věda
Chapter number Title Custom text
Brněnská literární komparatistika | 11–16
Wollman, Slavomír
PDF
Majakovskij - dramatik | 17–48
Mikulášek, Miroslav
PDF
Dostojevskij a naše země | 49–57
Mandát, Jaroslav
PDF
Fyziologická črta v české literatuře | 59–73
Krejčí, Karel
PDF
K typologickému srovnání české a ruské poémy : (Lermontov - Mácha - Zeyer) | 75–88
Kšicová, Danuše
PDF
Napoleonské epopeje L.N. Tolstého a S. Žeromského | 89–101
Pelikán, Jarmil
PDF
Svoboda a její kolize : k podstatě a problematice děkabristické literatury | 103–116
Svatoň, Vladimír
PDF
Mladá vlna v lužické literatuře : kapitolka ze živé literární historie | 117–128
Vlášek, Josef
PDF
II. Jazykověda
Chapter number Title Custom text
Srovnávací slovanská jazykověda v Československu po roku 1945 | 131–158
Večerka, Radoslav
PDF
К одному сдвигу в морфологической системе кодифицированного русского литературного языка советского периода | 159–169
Jiráček, Jiří
PDF
Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках | 171–190
Mrázek, Roman
PDF
Objektové vztahy v konstrukcích se slovesem esse | 191–198
Žaža, Stanislav
PDF
Mnémické procesy při osvojování cizojazyčného lexika | 199–214
Bronec, Jiří
PDF
Česko-ruská interference z hlediska psycholingvistického | 215–227
Zatovkaňuk, Mikuláš
PDF