Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka

Název: Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka
Zdrojový dokument: Kořenský, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 39-45
Rozsah
39-45
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence