Объектная форма в субъектной позиции

Zdrojový dokument: Švedova, Natal'ja Jul'jevna. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 61-67
Rozsah
61-67
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document