Vokativ jako sémantická složka výpovědi

Název: Vokativ jako sémantická složka výpovědi
Autor: Sgall, Petr
Zdrojový dokument: Sgall, Petr. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 107-109
Rozsah
107-109
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence