Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen

Název: Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen
Zdrojový dokument: Panzer, Baldur. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 157-165
Rozsah
157-165
Typ
Článek
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence