Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език

Zdrojový dokument: Walter, Hilmar. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 167-173
Rozsah
167-173
Typ
Článek
Jazyk
bulharsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document