Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung

Autor: Hums, Manfred
Zdrojový dokument: Hums, Manfred. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 213-217
Rozsah
213-217
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document